Audycja klasowa uczniów klasy wiolonczeli

6 czerwca 2017r. audycja klasowa uczniów klasy wiolonczeli prowadzonej przez Panią Dominikę Molenda-Górka i skrzypiec prowadzonej przez Panią Natalię Olesińską. Uczniom akompaniował Pan Karol Drynkowski.