20 listopada 2020 Miłosz Drążkiewicz 0

[ ! COVID-19 ! – dofinansowanie dla nauczycieli ] zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku […]