Szkolny konkurs instrumentów strunowych

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH KLAS SKRZYPIEC, ALTÓWKI, WIOLONCZELI ORAZ GITARY „TAŃCE ŚWIATA”

 

1. Organizatorem szkolnego konkursu instrumentów strunowych jest PSM I st. im. B. Zielińskiego w Wągrowcu 

2. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli oraz gitary. Uczestnictwo w konkursie nie jest obowiązkowe. 

3. Celem konkursu jest:

a. popularyzacja muzyki tanecznej z różnych epok oraz kultur muzycznych, 

b. konfrontacja poziomu nauczania oraz indywidualnych dokonań uczniów, 

c. rozbudzanie zainteresowania miniaturami na instrumenty strunowe, 

d. wymiana doświadczeń pedagogicznych, 

e. przygotowanie uczniów do udziału w innych imprezach konkursowych oraz koncertach. 

4. Konkurs odbędzie się na podstawie przesłanych filmów przez uczniów (na adres wskazany poniżej) z uwagi na obowiązujący system nauczania zdalnego. 

5. W programie należy wykonać jedną miniaturę taneczną dowolnego kompozytora. W przypadku instrumentów smyczkowych – z akompaniamentem fortepianu. Utwór należy wykonać z pamięci. 

6. Uczestnicy przesyłają film z nagraniem na adres mailowy: psm1stwagrowiec@gmail.com w terminie do 15.01.2021. Utwór należy opisać w kolejności: imię, nazwisko, klasa, tytuł utworu, kompozytor, nauczyciel instrumentu głównego, akompaniator. 

7. W przypadku zbyt dużego formatu (powyżej 20 MB), film należy przesłać przez stronę internetową https://wetransfer.com/ z podaniem adresu mailowego psm1stwagrowiec@gmail.com 

8. Przesłuchania uczniów przeprowadzane będą w trzech grupach wiekowych:

a. Grupa I – klasa 1, 2 c 6 i klasa I c 4 

b. Grupa II – klasa 3, 4 c 6 i klasa II c 4 

c. Grupa III – klasa 5,6 c 6 i klasa III, IV c 4 

9. Występy uczestników ocenia jury składające się z pedagogów sekcji instrumentów smyczkowych oraz gitary PSM I st. w Wągrowcu pod przewodnictwem p. Hanny Gronowskiej. 

10. Uczniowie są oceniani w skali punktowej od 0 do 25. Jury Konkursu po przesłuchaniu i analizie wszystkich filmów, spotka się za pomocą aplikacji Zoom 22.01.2021 w celu wyłonienia laureatów konkursu w poszczególnych grupach. 

11. Każdy wykonawca otrzyma dyplom uczestnictwa. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz wyróżnienia. 

12. Nagrody sfinansowane będą dzięki współpracy z Radą Rodziców PSM I st. w Wągrowcu. 

13. Koncert laureatów odbędzie się w formie zdalnej w ramach szkolnego koncertu karnawałowego 27.01.2021 o godz. 18:15 

Organizatorzy konkursu