Komunikat z dnia 17 marca 2021r.

KOMUNIKAT z dnia 17.03.2021r.
DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W WĄGROWCU
W SPRAWIE PROJEKTU
BEETHOVEN- KLASYK I ROMANTYK EUROPY.
  1. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną i wzrostem zachorowań, koncert z dnia 26 marca 2021r. zostaje przełożony na 23 kwietnia br.

  2. Nagrania do koncertu odbędą się 16 kwietnia 2021r.

  3. Nagrania prowadzone w szkole muszą odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących na terenie budynku PSM w Wągrowcu.

  4. Nauczyciele i rodzice/prawni opiekunowie będą zobowiązani do wypełnienia, podpisania i przesłania stosownego podania/zgody do dyrektora szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty e-mail na adres: sekretariat@psmwagrowiec.com lub w sekretariacie szkoły w formie tradycyjnej najpóźniej  do 15 kwietnia 2021r.
    KOMUNIKAT