Start

Witamy serdecznie na naszej nowej stronie!

Wszystkie dzieci są muzykalne. Trzeba tylko rozwijać ten potencjał, by w przyszłość mieć muzykalnego dorosłego i muzykalny naród”(Kodalyn – filozof)

       W końcu 1955r. władze miejskie podjęły starania o utworzenie centrum kulturalnego w Wągrowcu. Dzięki temu z dniem 1.I.1957 r. powstał Dom Kultury obejmujący swym zasięgiem cały powiat wągrowiecki. W budynku Domu Kultury odbywały się pod kierunkiem Bronisława Zielińskiego próby Koła Śpiewackiego i Orkiestry Towarzystwa Muzycznego. 6 listopada 1958 roku powstaje przy Domu Kultury Społeczne Ognisko Muzyczne.
Po egzaminie wstępnym przyjęto do Ogniska 42 uczniów do klasy fortepianu, skrzypiec, akordeonu. Dzięki kierownictwu spoczywającemu w rękach prof. Bronisława Zielińskiego Ognisko z każdym rokiem rozwijało się. Wzrastała też liczba uczniów. W roku szkolnym 1959/60 było ich 53, a sześć lat później 133. Stopniowo powiększała się też kadra pedagogiczna. Wśród niej pracowali m.in. wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu m.in. H. Sobierajska, Z. Figlarek – Meller, K. Kaulfuss, J. Poradowski, E. Ciechański.
W roku szkolnym 1962/63 utworzono orkiestrę smyczkową, która obok chóru dziecięcego uświetniała w mieście wiele uroczystości.
W 1972 roku Ognisko miało do dyspozycji 4 klasy i jedną salę kameralną w Domu Kultury oraz posiadało filie w 8 miejscowościach leżących na terenia powiatu wągrowieckiego. Uczono gry na następujących instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, instrumentach dętych drewnianych: klarnet, saksofon), blaszanych (trąbka, puzon), gitarze i perkusji.
Społeczne Ognisko Muzyczne w Wągrowcu stało się ważnym ośrodkiem życia muzycznego miasta i powiatu. Niektórzy jego absolwenci zostali nauczycielami Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wągrowcu.
W 1978 roku Ognisko Muzyczne otrzymało nowy budynek przy ulicy Kościuszki 19, w którym kilka miesięcy później rozpoczęła swoją działalność Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wągrowcu będącą ogniwem wielowiekowego łańcucha tradycji muzycznych w naszym mieście. Powstała dnia 1 stycznia 1979 roku na podstawie artykułu 36 ustawy z dnia 15.VII.1961 r. o rozwoju  systemu oświaty i wychowania oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1965 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia i wychowania w szkołach i innych palcówkach szkolenia artystycznego.
Historyczna Rada Pedagogiczna odbyła się 12 stycznia 1979 r. W pierwszym roku pracowało 6 pedagogów, a naukę rozpoczęło 46 uczniów. Bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu szkoły pełnili i pełnią pracownicy administracji i obsługi.

pic1
       Budynek szkoły to urocza willa przy ulicy Kościuszki 19. W momencie powstania szkoła nie była jedyną placówką zajmującą budynek. Przez pierwsze półrocze zajmowała 6 pomieszczeń. W roku szkolnym 1979/80  dzięki opuszczeniu lokalu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Terenowy Zakład Usług Projektowych uzyskała dalsze 4 sale. W latach 1988/89 zagospodarowano strych, uzyskując 3 pomieszczenia do zajęć indywidualnych. W roku szkolnym 1997/98 zmodernizowano klasę do zajęć  instrumentów dętych.  Kapitalny remont budynku przeprowadzono w latach 2001 – 2004.
       Aktualnie szkoła posiada 21 pomieszczeń, w tym 16 klas lekcyjnych i prowadzi prace inwestycyjne związane z jej rozbudową i perspektywą sali koncertowej.