Kalendarium

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020 *

SEMESTR I
Termin Godzina Miejsce
2 września (pn.) 17.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 sala koncertowa,

sale lekcyjne

19 września (czw.) 17.00 Spotkanie integracyjne uczniów i rodziców klas I szkolna kawiarenka
Wybór Samorządu Uczniowskiego i opiekuna portiernia
25 września (śr.) 18.00 Plenarne posiedzenie rady rodziców – sprawozdanie z działalności 2018/2019, wybór nowej rady rodziców sala koncertowa
01 października (wt.) 18.00 Międzynarodowy Dzień Muzyki – koncert szkolny sala koncertowa
Wg planu lekcji Spotkania z rodzicami – wywiadówki

Zapoznanie z wymogami programowymi,

wg klas
02 października (śr.) Wg planu lekcji Spotkania z rodzicami – wywiadówki,

Zapoznanie z wymogami programowymi,

wg klas
07 października (pn.) 18.00 1. Gramy i słuchamy – audycja szkolna sala kameralna nr 4
14 października (pn.) 18.00 Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej  sala koncertowa
31 października (czw.) Dzień do dyspozycji dyrektora – wolny od zajęć dydaktycznych
01 listopada (pt.) Wszystkich Świętych – Dzień wolny
05 listopada (wt.) 18.00 2. Gramy i słuchamy – audycja szkolna sala kameralna nr 4
12 listopada (wt.) 18.00 Koncert z okazji Odzyskania Niepodległości sala koncertowa
27 listopada (śr.) 16.00 – 19.00 Projekt „Moniuszko i jego muzyka” w 200. rocznicę urodzin kompozytora: szkolny Quiz i Koncert (chór, zespół rytmiki, zespoły, soliści); sala koncertowa
20 grudnia (czw.) 18.00 Świąteczny Koncert Kolęd i Pastorałek  sala koncertowa
23 grudnia (pn.)

 -01 stycznia (śr.)

Zimowa przerwa świąteczna
2 i 3 stycznia(czw./pt.) Dni do dyspozycji dyrektora – wolne od zajęć dydaktycznych
06 stycznia (pn.) Trzech Króli – dzień wolny
07 stycznia (wt.) Informacje dla rodziców o zagrożeniu  wg klas
09 stycznia (czw.) 18.00 3. Gramy i słuchamy – audycja szkolna sala kameralna nr 4
21 i 22 stycznia 

(wt./ śr.))

Wg planu lekcji Spotkania z rodzicami – wywiadówki wg klas
23 stycznia (czw.) 18.00 Szkolny koncert karnawałowy sala koncertowa
27 stycznia – 09 luty Ferie zimowe
II SEMESTR
Termin Godzina Miejsce
W II semestrze, nie później niż do końca marca Przesłuchania Regionalne CEA dla klas 6 c.6-letniego i 4 c.4-letniego: indywidualne i zespołowe ( akordeonowe, gitarowe i perkusyjne). wg klas
21 lutego (pt.) 18.00 4. Gramy i słuchamy – audycja szkolna sala kameralna nr 4
06/09 marca  18.00 Koncert z okazji Dnia Kobiet
23 marca (pn.) 18.00 5. Gramy i słuchamy – audycja szkolna Sala kameralna nr 4
09-14 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
15-17 kwietnia (śr. – pt.)  3 dni wolne od zajęć dydaktycznych- dni dyrektora
21-22 kwietnia(wt.-śr.) Drzwi otwarte wg projektu
29 kwietnia (śr.) 18.00 6. Gramy i słuchamy – audycja szkolna sala kameralna nr 4
01 maja (pt.) Święto pracy
26 maja (wt.) 18.00 7. Gramy i słuchamy – audycja szkolna DZIEŃ MATKI sala koncertowa
01 czerwca (pn.) 18.00 Koncert pierwszych klas sala koncertowa
02 czerwca (wt.) 18.00 Koncert fortepianów dodatkowych sala kameralna nr 4
03-12 czerwca (śr.-pt.) Egzaminy klasyfikacyjne i końcowe z instrumentu głównego sala kameralna nr 4
08 czerwca (pon.) Informacje o zagrożeniach – teoria; 

instrumentaliści – 14 dni przed ustaloną datą egzaminu

wg klas
11 czerwca (czw.) Boże ciało – Dzień wolny
14, 15 czerwca – 

(pon., wt.)

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH sala kameralna nr 4
16/17 czerwca 

(wt. -śr.)

Wg planu lekcji Zebrania z rodzicami – wywiadówki wg klas
25 czerwca – (czw.) 18.00 Pożegnanie absolwentów – koncert absolwentów sala koncertowa
26 czerwca – (pt.) 17.00 Zakończenie roku szkolnego – Koncert szkolny sala koncertowa
WAKACJE!!!

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października (czwartek); 2 i 3 stycznia (czwartek, piątek); 15, 16 i 17 kwietnia (środa, czwartek, piątek); 

W kalendarzu nie zostały uwzględnione planowane wyjazdy do opery i filharmonii oraz działalność zespołów przedmiotowych i indywidualnych projektów nauczycieli.