Kontakt

Szkoła czynna w godz. 7:30 – 20:00

sekretariat@psmwagrowiec.com

tel. (67) 268-54-95

Nasz adres:

ul. Kościuszki 19

62-100 Wągrowiec

Dyrektor

mgr Marek Rybarczyk

dyrektor@psmwagrowiec.com

Dyrektor przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 15:30 – 17:30

w sprawach pilnych każdego dnia, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

tel. 608 055 166

tel. (67) 268-54-95 wew. 12

Księgowość

Katarzyna Minias

ksiegowosc@psmwagrowiec.com

tel. 603 781 253

tel. (67) 268-54-95 wew. 13

Małgorzata Szumlicz – ref d/s administracji i księgowości

Aneta Larus – referent d/s administracji

sekretariat@psmwagrowiec.com

tel. (67) 268-54-95

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu posiada swój własny rachunek, na który należy uiszczać opłaty za wypożyczone instrumenty w wysokości

15 złotych miesięcznie,
z dopiskiem
„wpłata na odtworzenie instrumentarium szkolnego za miesiąc ……”

NBP Oddział Poznań 60 1010 1469 0063 4713 9134 0000

Na  wyżej wymieniony rachunek można również dokonywać dobrowolnych wpłat z dopiskiem
„Fundusz wspierania i rozwoju szkoły – darowizna ….”