Nieobecni nauczyciele

Agnieszka Maciejewska – 5.01 oraz 12.01