Rada rodziców

Rada Rodziców  w roku szkolnym 2016/2017

Dorota Knopczyńska – przewodnicząca

Waldemar Semrau – z-ca przewodniczącej

Janusz Bauza – skarbnik

Hanna Korbal – sekretarz

Ewa Kamieniecka-Cyranek – członek

Anna Tyll – członek

Przemysław Styczyński – członek