Rada rodziców

Rada Rodziców  w roku szkolnym 2017/2018

Małgorzata Wojtecka-przewodnicząca
Ewa Kamieniecka-Cyranek– zastępca przewodniczącej
Przemysław Styczyński– skarbnik
Hanna Korbal-sekretarz
Marlena Kubisz– członek
Waldemar Januchowski– członek
Waldemar Semrau– członek