Plany zajęć teoretycznych

UWAGA!
Cyfry arabskie oznaczają klasy w cyklu 6-letnim, cyfry rzymskie oznaczają klasy w cyklu 4-letnim, 
KS- kształcenie słuchu, AM- Audycje muzyczne

 

RYTMIKA  i  KSZTAŁCENIE SŁUCHU 

(Pani Anna Kiełpińska)

PONIEDZIAŁEK

14.00 – 14.45 kl. 2 gr. 1 Kształcenie słuchu

14.45 – 15.30 kl. 2 gr. 1 Rytmika

15.30 – 16.15 kl. 3 gr. 1 Rytmika

16.15 – 17.00 kl. 1 Rytmika

17.00 – 17.45 kl. 3 gr. 2 Rytmika

17.45 – 18.00 przerwa 

18.00  – 18.45 kl. 2 gr.2 Kształcenie słuchu

ŚRODA

15.00 – 15.45 kl. 2 gr. 1 Kształcenie słuchu

15.45 – 16.30 kl. 1 Kształcenie słuchu

16.30 – 17.15 kl. 1 Rytmika

17.15 – 17.30 przerwa

17.30 – 18.15 kl. 2 gr. 2 Kształcenie słuchu

18.15 – 19.00 kl. 2 gr.2 Rytmika

 

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU i AUDYCJE MUZYCZNE

(Pan Mateusz Matysek)

PONIEDZIAŁEK

14.30– 15.15 kl. 3 gr. 1 KS

15.15 – 16.00 kl. 5 gr. 1 KS

16.00 – 16.45 kl. 3 grupa 2 KS

 16.45 – 16.55 przerwa

16.55– 17.40 kl. II KS

17.40 – 18.25 kl. II AM

18.25-18.30 przerwa

18.30 – 19.15 Zespół

19.15– 20.00 Zespół

WTOREK

15.15 – 16.00 kl. 6 KS

16.00 – 16.45 kl. 6 AM

16.45 – 17.00 przerwa

17.00 – 17.45 kl. IV KS

17.45 – 18.30 KL. IV AM 

18.30 – 19.15 kl. 5 gr. 2 KS

19.15 – 20.00 kl. 5 gr. 2 AM

CZWARTEK

13.45 – 14.30 kl. 3 gr.1 KS

14.30 – 15.15 kl. 5 gr.1 KS

15.15 – 16.00 kl.5 gr 1 AM

16.00 – 16.45 kl. 3 gr. 2 KS

16.45 – 17.00 przerwa

17.00 – 17.45 kl. II KS

17.45 – 18.30 kl. IV KS

18.30 – 19.15 kl. 6 KS

19.15 – 20.00 kl. 5 gr. 2 AM

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU i AUDYCJE MUZYCZNE

(Pani Henryka Kaczmarek-Piwońska)

PONIEDZIAŁEK

15.30 – 16.15 kl I/4 gr 1
kształcenie słuchu

16.15 – 17.00 kl 4/6
kształcenie słuchu

17.00 – 17.45 kl 4/6
audycje muzyczne

WTOREK

15.30 – 16.15 kl III/4
kształcenie słuchu

16.15 – 17.00       kl III/4

audycje muzyczne

17.00 – 17.45 kl I/4 gr 2
kształcenie słuchu

 CZWARTEK

15.30 – 16.15 kl I/4 gr 1
kształcenie słuchu

16.15 – 17.00 kl 4/6
kształcenie słuchu

17.00 – 17.45 kl III/4
kształcenie słuchu

17.45 – 18.30 kl I/4 gr 2
kształcenie słuchu

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

w roku szkolnym 2019/2020

CHÓR

15.00 – 15.30 zespół 1 

15.30 – 17.00 grupa 1 chór

17.15 – 18.45 grupa 2 chór

  18.55 – 19.25 zespół 2