Rada rodziców

Rada Rodziców  w roku szkolnym 2021/2022

Miłosz Drążkiewicz – przewodniczący

Katarzyna Kuczerepa-Budzyńska – wiceprzewodniczący

Katarzyna Woźniak – sekretarz

Elżbieta Kołodziejczuk – skarbnik

Dominika Szymczak – członek

Jacek Najder – członek

Agnieszka Gałowska – członek

Wpłaty w wysokości 20 zł/miesiąc prosimy dokonywać na konto:

Nr 35 1240 3725 1111 0010 9372 1991

KONTAKT:

psm1wc.rr@gmail.com

REGULAMIN