Rada rodziców

Rada Rodziców  w roku szkolnym 2022/2023

Jacek Najder – przewodniczący,

Karol Kaczmarek – wiceprzewodniczący,

Katarzyna Woźniak – sekretarz,

Magdalena Kaczmarek – skarbnik,

członkowie:

Agnieszka Gałowska,

Dominika Szymczak,

Adam Szymkowiak.

Wpłaty w wysokości 20 zł/miesiąc prosimy dokonywać na konto:

Nr 35 1240 3725 1111 0010 9372 1991

KONTAKT:

psm1wc.rr@gmail.com

REGULAMIN