Rada rodziców

Rada Rodziców  w roku szkolnym 2019/2020

Miłosz Drążkiewicz – przewodniczący

Marcin Wiśniewski – wiceprzewodniczący

Katarzyna Woźniak – sekretarz

Elżbieta Kołodziejczuk – skarbnik

Dominika Szymczak – członek

Teresa Mendel – członek

Agnieszka Gałowska – członek

 

Wpłaty w wysokości 20 zł/miesiąc prosimy dokonywać na konto:

Nr 35 1240 3725 1111 0010 9372 1991

 

KONTAKT:

psm1wc.rr@gmail.com

REGULAMIN