Samorząd Uczniowski

Po przeprowadzeniu wyborów w skład Samorządu Uczniowskiego weszli:

  1. Emilia Styczyńska
  2. Nikola Muszyńska
  3. Wiktoria Przesławska
  4. Julia Przybylska
  5. Oskar Meler
  6. Agata Andrzejczak
  7. Julia Śróda
  8. Julia Malka
  9. Monika Jemioł

Samorząd Uczniowski wybrał swojego opiekuna, który został pan Tomasz Kaniewski