Audycja Muzyczna fortepian dodatkowy

29 maja 2017r. odbyła się audycja muzyczna w ramach przedmiotu fortepian dodatkowy. Zgodnie z ramowym planem nauczania uczniowie ostatnich dwóch klas programowo najwyższych oprócz nauki gry na instrumencie muzycznym w ramach przedmiotu instrument główny (np. skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, gitara, perkusja, akordeon, trąbka) uczą się gry na fortepianie w wymiarze 30 minut tygodniowo. W każdym roku odbywa się audycja muzyczna w wykonaniu uczniów objętych przedmiotem fortepian dodatkowy.