Koncert na zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2017r. odbył się uroczysty koncert na zakończenie roku szkolnego połączony z pożegnaniem absolwentów. Na samych początku w części oficjalnej zostały wręczone nagrody:
– uczniom reprezentujących szkołę w Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej, które odbyły się w roku szkolnym 2016/2017
– uczniom, którzy odnieśli sukcesy w konkursach poza szkolnych
– uczniom, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem
– uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymali promocję 6,0 – rodzeństwo Radomił i Marcelina Janus
– uczniom, którzy ukończyli szkołę – na 17 absolwentów 12 osób ukończyło szkołę z wyróżnieniem
Nagrody, które ufundowała Rada Rodziców wręczali nauczyciele instrumentu głównego. Każdy absolwent otrzymał imienną pamiątkową statuetkę ufundowaną przez Radę Rodziców i składał podpis w księdze absolwentów. Część artystyczną rozpoczęli uczniowie klasy 1 cyklu 6-letniego w układzie rytmicznym. Następnie wystąpiła klasa 2, a po niej zostały zaprezentowane wszystkie klasy instrumentalne, na których jest prowadzona nauka w naszej szkole. Całość zakończył występ chóru szkolnego.