Uroczyste Dożynki Powiatowo-Gminne w Siedleczku

3 września 2017r. podczas uroczystości Dożynek Powiatowo-Gminnych w Siedleczku zorganizowanych pod Patronatem Starosty Wągrowieckiego i Wójta Gminy Wągrowiec wystąpiła w części artystycznej m.in. Orkiestra Dęta Wągrowieckiego Towarzystwa Edukacyjno-Muzycznego, której podstawowy trzon tworzą uczniowie, absolwenci i nauczyciele naszej szkoły.