Ogólnopolska Sesja Dziennikarska „Poznajemy Powiat Wągrowiecki”

W dniach 8 do 10 września 2017r. miała miejsce Ogólnopolska Sesja Dziennikarska poznajemy Powiat Wągrowiecki” zorganizowanej z inicjatywy Starosty Powiatu Wągrowieckiego Pana Tomasza Kranca. W tych dniach dziennikarze poznawali nasz Powiat oraz złożyli u nas wizytę. Osobą, która zajęła się stroną organizacyjną, wyborem tematów poruszanych przez dziennikarzy był Pan Stanisław Kaszyński– członek Związku Literatów Polskich w Krakowie. Owocem sesji będzie publikacja materiałów promocyjno-informatycznych o Powiecie Wągrowieckim. Dziennikarze zwiedzali nasz Powiat, a w Wągrowcu m.in. muzeum, farę, klasztor, piramidę Łakińskiego, skrzyżowanie rzez Wełny i Nielby oraz naszą szkołę. W Sali koncertowej specjalnie dla nich koncert zagrał „Ard Acc Duo” w składzie Michał Cholka i Łukasz Nowakowski, który w naszej szkole klasę akordeonu.