Uroczystość Inauguracji roku szkolnego 2017/18

W trakcie uroczystości  został odczytany skierowany do wszystkich szkół artystycznych list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Prof. Piotra Glińskiego oraz  przedstawiona  kadra  pedagogiczna. Cała szkoła podziękowała oklaskami pani Wiolecie Krzenciessa   za  kilkuletnią pracę i zaangażowanie w działalność szkoły. Na zakończenie Pan Radosław Kubisz z ramienia Starosty Powiaty Wągrowieckiego odczytał skierowany do szkoły okolicznościowy list.