Tradycyjny koncert w wykonaniu uczniów klas pierwszych

29 maja 2018r. odbył się tradycyjny koncert w wykonaniu uczniów klas pierwszych (cykl 6-letni oraz cykl 4-letni). Po występie uczniowie klas pierwszych otrzymali ufundowane przez Radę Rodziców pamiątkowe książki.