Kolejny koncert jubileuszowy już 13 kwietnia

Koncert Śpiewajmy chórem to kontynuacja obchodów jubileuszu 40 – lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Bronisława Zielińskiego, która będzie miała miejsce już w sobotę, 13 kwietnia o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej PSM.

Koncert niecodzienny, bo wśród lokalnych wykonawców jak: Chór PSM I st. w Wągrowcu, Chór No Name, Chór Kameralny, Wągrowiecki Zespół Śpiewaczy oraz Chór The HOOR, jako gość specjalny wystąpi poznański Chór Dziewczęcy SKOWRONKI.

Chór Dziewczęcy SKOWRONKI działa pod auspicjami miejskiej instytucji kulturalnej – Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Śpiewa w nim 140 chórzystek w wieku od 7 do 21 lat. 

Przez 68 lat działalności artystycznej chór koncertował w niemal wszystkich krajach Europy, w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. 

Od roku 1991 dyrektorem artystycznym i dyrygentem Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu jest p. Alicja Szeluga. Chór pod jej kierunkiem konfrontował swoje umiejętności, biorąc udział w festiwalach i konkursach w Polsce i za granicą, gdzie uzyskiwał liczne nagrody, w tym wielokrotnie Grand Prix. Alicja Szeluga była wyróżniana, jako osobowość artystyczna m.in. na konkursach w Grecji, Macedonii, Portugalii, na Sycylii i w Polsce. W 2015 roku z wielkim sukcesem poprowadziła koncert chóru SKOWRONKI w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych świata – nowojorskiej Carnegie Hall. 

Obok działalności artystycznej Alicja Szeluga realizuje równolegle działalność dydaktyczną, jako wykładowca i prowadząca warsztaty dla dyrygentów chórów dziecięcych i młodzieżowych w Polsce i za granicą. Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych. Jest inicjatorem i dyrektorem organizowanego w Poznaniu Trillme Festival – Międzynarodowego Festiwalu Chórów Dziewczęcych (2014, 2016, 2018), jedynego w Europie festiwalu chórów tego typu. Nagrodzona Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Repertuar koncertowy chóru jest niezwykle bogaty i obejmuje utwory a cappella z różnych epok, od chorałów poprzez madrygały, motety, pieśni romantyczne, aż po muzykę współczesną XX i XXI wieku. W programie koncertu chóru w Wągrowcu znajdzie się zarówno muzyka Stanisława Moniuszki (w związku z obchodzonym właśnie Rokiem Moniuszkowskim), jak i utwory kompozytorów współczesnych, którzy czerpali z muzycznych tradycji twórców poprzednich epok. Chór Dziewczęcy SKOWRONKI zaśpiewa kompozycje Martena Janssona, Stephena Hatfielda, Marka Raczyńskiego, Katarzyny Danel. Meghan Quinlan, Antonia Carlosa Jobima, Irvinga Berlina czy Lisy Young. 

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wągrowcu. Od 2013 roku dyrygentem chóru jest p. dr Aleksandra Wojtaszek. Chór zrzesza kilkadziesiąt uczniów o dużej rozpiętości wiekowej. W repertuarze posiada utwory muzyki klasyczne i rozrywkowej: utwory muzyki dawnej, romantycznej czy współczesnej, a także utwory popularne czy motywy z bajek Walta Disneya. Gomółka, Chopin, Moniuszko, Poulenc, Whitacre, Ellington to tylko przykłady kompozytorów, których utwory były wykonywane. Specjalny nacisk położony jest na emisję głosu i prawidłową technikę wokalną, a uczniowie mają również możliwość śpiewania partii solowych. W latach 2014-2016 z całego zespołu chóralnego wyodrębniony został Zespół Wokalny, który skupiał najlepiej śpiewających chórzystów, i który koncertował nie tylko w Wągrowcu, ale zaangażowany był również w akcje charytatywne w Poznaniu (domy opieki społecznej).

Chór NO NAME działa od 1999 r., najpierw w Gimnazjum nr 1, a obecnie w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu. Początkowo występował „anonimowo”, a od roku 2006 funkcjonuje pod nazwą NO NAME. Opiekunem wokalistów jest p. Lucyna Walewska-Jastrząbek. Aktualnie chór liczy 37 członków, którzy spotykają się na próbach dwa razy w tygodniu. Do największych sukcesów zespołu można zaliczyć Nagrodę Główną na Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Religijnej Śremsong 2013, a także coroczne nagrody na przeglądach powiatowych. Podczas spotkań chóralnych „odkryto” prawdziwe talenty solowe, które z dużymi sukcesami reprezentowały szkołę w konkursach ogólnopolskich, a po ukończeniu nauki w Gimnazjum nr 1 nie zaprzestały śpiewania. Należą do nich: Olga Kantorska – Głąb, Aleksandra Kuryłowicz – Gołębowska, Denisa Jarczak, Marcin Reis, Marta Kamińska, Martyna Gościniak, Marta Śmigielska, Aleksandra Sobczak, Klaudia Nowicka, Olga Krystkowiak, Marta Jastrząbek, Katarzyna Gapińska, Damian Chrzempa, Agata Rakowska, Laura Wieczorek, Wioleta Urban. 

Wągrowiecki Zespół Śpiewaczy im. Stanisława Moniuszki jest kontynuatorem Wągrowieckiego Ruchu Śpiewaczego powstałego w 1889 roku (w bieżącym roku obchodzi 130 lecie Ruchu Śpiewaczego w Wągrowcu). Zespół rozpoczął działalność jesienią 2018 roku przy Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu. Zrzesza członków różnych grup i sekcji seniorów z terenu miasta Wągrowca m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Moniuszki, który w 2007 roku otrzymał status członka Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr od zarządu głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wągrowiecki Zespół Śpiewaczy występuje na terenie miasta oraz powiatu wągrowieckiego uświetniając uroczystości i szczególne spotkania. Dyrygentem Wągrowieckiego Zespołu Śpiewaczego jest p. Tomasz Kotwica.

Wągrowiecki Chór Kameralny powstał w 1984 roku Od początku istnienia chóru do dnia dzisiejszego jego dyrygentem i dyrektorem artystycznym jest p. Andrzej Kaliski – absolwent Instytutu Muzykologii Kościelnej KUL oraz dyrygentury chóralnej I wydziału w klasie prof. Stefana Stuligrosza PWSM w Poznaniu. Wągrowiecki Chór Kameralny swoim repertuarem obejmuje utwory muzyki sakralnej, jak i świeckiej, kompozytorów dawnych i współczesnych. Wągrowieccy chórzyści znani są w kraju oraz poza jego granicami m.in. w Niemczech, Holandii, Czechach, Rosji, we Francji czy na Węgrzech. Największymi osiągnięciami chóru są: puchar wojewody pilskiego na Wojewódzkim Konkursie Chórów – Piła 1984r., I miejsce okręgowej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej – Koszalin 1985r., udział w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Legnica Cantat w 1990 roku, główna nagroda w Wojewódzkim Konkursie Chórów Województwa Pilskiego – Piła 1992r., III miejsce w VII Wielkopolskich Konfrontacjach Chórów 1996r., dwukrotny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach. W dorobku chóru znajdują się również płyty CD m.in. Musica Sacra w wągrowieckiej farze czy Tobie bądź chwała. W 2009 roku Wągrowiecki Chór Kameralny obchodził 25-lecie istnienia, za swoją działalność chór oraz dyrygent otrzymał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego. W 2014 roku chór został wyróżniony Honorową Nagrodą Miasta Wągrowca w kategorii oświata, nauka, kultura i kultura fizyczna. 

The HOOR powstał w gronie bliskich znajomych w marcu 2010 roku i od samego początku działa przy Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu. W swojej historii występował w kraju na wielu imprezach chóralnych i kulturalnych reprezentując Wągrowiec. Po raz pierwszy koncertował poza granicami kraju w grudniu 2011 roku na targach świątecznych w partnerskiej gminie miasta Wągrowca Le Plessis Trevise we Francji wykonał repertuar składający się z tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek. We wrześniu 2013 roku The HOOR koncertował na Węgrzech. Zespół bierze udział w konkursach i festiwalach chóralnych na terenie kraju, a swój repertuar sukcesywnie wzbogaca o utwory muzyki klasycznej oraz rozrywkowej. The Hoor od 2013 współpracuje z Chórem Akademickim UKW, z którym wykonywał dzieła muzyki wokalno-instrumentalnej takie jak Requiem d-moll, Mszę Koronacyjną W.A. Mozarta i Mszę G-dur F. Schuberta. Dyrygentem i założycielem The HOOR jest p. Tomasz Kotwica. Sobotni koncert dyryguje Michał Maćkiewicz.