Komunikat dyrektora PSM I st. w Wągrowcu

W związku z sytuacją epidemiologiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r., oraz komunikatów Centrum Edukacji Artystycznej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, oraz pracownikom administracji i obsługi, przedłuża się okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół do dnia 29 listopada 2020r.
Wszystkie zajęcia indywidualne i zbiorowe będą realizowane zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Zarządzenie nr 16/2020)

Prosimy o uważne śledzenie komunikatów na stronie szkoły, oraz ciągły kontakt z nauczycielami.

Dyrektor
PSM I st. im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu
Marek Rybarczyk