fbpx

[ ! COVID-19 ! ] przedłużenie zdalnego nauczania

W dniu 12 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 283 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r. i wprowadza przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 28 lutego 2021 r.

W pozostałym zakresie rozporządzenie nie wprowadza zmian, kontynuując kształcenie stacjonarne wyłącznie w przypadku uczniów klas I – III szkoły podstawowej i analogicznie tych klas szkół artystycznych, które prowadzą kształcenie w zakresie klasy I – III szkoły podstawowej.

W tekście ujednoliconym rozporządzenia, znajdującym się w bazie aktów prawnych, wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem bordowym. 

>> link do rozporządzenia <<

Skip to content