Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

W dniu 26 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 366 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. i wprowadza przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 14 marca 2021 r.

Rozporządzenie wprowadza także szczególną regulację dla województwa warmińsko – mazurskiego, określając powrót do nauczania zdalnego także uczniów klas I – III szkoły podstawowej i analogicznie tych klas szkół artystycznych, które prowadzą kształcenie w zakresie klas I – III szkoły podstawowej

W pozostałym zakresie rozporządzenie nie wprowadza zmian.

W tekście ujednoliconym rozporządzenia, znajdującym się w bazie aktów prawnych, ostatnie wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym.