Zapytania ofertowe

2021/2022

2020/2021

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu pragnie zaprosić Państwa do złożenia oferty cenowej na sprzątanie budynku szkoły w roku 2021  o łącznej powierzchni użytkowej około 1350 m2.

Ofertę należy składać w formie papierowej pocztą na adres :

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu ul. Kościuszki 19 , 62-100 Wągrowiec  do dnia 30 listopada 2020 r z dopiskiem na kopercie – zapytanie ofertowe.

ZAKRES CZYNNOŚCI FIRMY SPRZĄTAJĄCEJ W SZKOLE MUZYCZNEJ

 1. Codzienne mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamek, poręczy włączników,  domofonów, uchwytów, itp.).
 2. Dokładne ścieranie kurzu i brudu wilgotną oraz czystą ścierką ze wszystkich powierzchni w salach lekcyjnych, gabinetach, korytarzach, klatkach schodowych (z krzeseł, ławek, parapetów, szafek, półek, gablot, obrazów, dyplomów, stojaków itp.).
 3. Dokładne mycie okien i grzejników dwa razy w roku (w ferie zimowe i wakacje).
 4. Raz w roku pranie firan oraz zasłon.
 5. Codzienne podlewanie kwiatów oraz mycie ich raz w miesiącu.
 6. Codzienne mycie wszystkich drzwi, podłóg, usuwanie rys od obuwia i brudu.
 7. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci oraz wynoszenie ich w wyznaczone miejsce.
 8. Codzienne czyszczenie oraz dezynfekcja wszystkich urządzeń sanitarnych (muszle, deski klozetowe, pisuary, armatura, umywalki, glazura).
 9. Systematyczne odkurzanie wykładzin oraz dywanów, raz w tygodniu sprzątanie podłóg pod dywanami.
 10. Cztery razy do roku usuwanie pajęczyn z sufitów, naroży ścian, spod obrazów i gablot, zza szaf i regałów w miarę możliwości jeśli jest dostęp.
 11. Dwa razy do roku mycie oświetlenia (kloszy, lamp) na terenie całego budynku(ferie zimowe, wakacje).
 12. Systematyczne utrzymywanie w czystości luster oraz wszystkich powierzchni przeszklonych.
 13. Raz do roku lub jeśli zajdzie taka potrzeba częściej czyszczenie wszystkich kratek wentylacyjnych.
 14. Systematyczna współpraca z opiekunami klas w zakresie utrzymania porządku wyposażenia klas i zabezpieczenia sprzętu.
 15. Zgłaszanie wszystkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, zamków, drzwi, okien, tynków itp.
 16. Zapewniania na bieżąco środków do higieny i czystości (papier toaletowy biały, mydło w płynie, ręczniki papierowe, płyn do naczyń, tabletki do zmywarek, ścierki, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni zawierające co najmniej 60-80 % alkoholu, kostki zapachowe do WC).
 17. Codzienne mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich (blatów, krzeseł, parapetów itp.).
 18. Systematyczne wietrzenie klas i pomieszczeń na terenie całego budynku po czynnościach dezynfekcyjnych.
 19. Godziny pracy od 8.00 do 12.00.

Firma zobowiązana jest w trakcie wykonywanych usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład i porządek oraz przestrzegać przepisy BHP i PPOŻ. Używać środki czystości przeznaczone do mycia, czyszczenia i dezynfekcji odpowiednio dobrane do danego rodzaju powierzchni.

POMIESZCZENIA DO SPRZĄTANIA W BUDYNKU SZKOŁY :

– sala koncertowa

– sale lekcyjne

– hole i korytarze

– biblioteka

– gabinet dyrektora, sekretariat i księgowość

– sanitariaty i klatki schodowe oraz pozostałe pomieszczenia

SZKOŁA INFORMUJE :

W OKRESIE WAKACYJNYM (LIPIEC,  SIERPIEŃ) ORAZ W FERIE ZIMOWE WYSTĘPUJE  MNIEJSZE ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI SPRZĄTANIA I WYNAGRODZENIE JEST ZMNIEJSZONE O 50%  (PROSZĘ WZIĄĆ TO  POD UWAGĘ PRZY WYCENIE)

SZKOŁA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA WYNAGRODZENIA W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH NP. ZAMKNIĘCIE SZKOŁY W WYNIKU PANDEMII .

FORMULARZ OFERTOWY

scan

                                       

                                                 Wągrowiec, 22.12.2020 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu niniejszym informuje, że postępowanie o udzieleniu  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem było „Sprzątanie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu w roku 2021”

 

zostało w dniu 16 grudnia 2020 r. rozstrzygnięte.

 

Wybrany Wykonawca do współpracy z Zamawiającym:

KOMPLEKSOWE USŁUGI SPRZĄTAJĄCE Michał Szymczak, Łaziska 21 A, 62-100 Wągrowiec

 

Termin wykonania zamówienia : od 01.01.2021r.do 31.12.2021 r.

 

 

 

 

 

DYREKTOR

Marek Rybarczyk