Przesłuchania CEA

Uprzejmie informujemy, że Państwowa szkoła Muzyczna I st. im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu w roku szkolnym 2019/2020 jest organizatorem Regionalnych Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu szkół muzycznych I i II stopnia. Przesłuchania odbędą się 25 lutego 2020 roku w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wągrowcu.

Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej CEA

https://cea-art.pl/przesluchania-cea

Karta wypełniona komputerowo w edytowalnym pliku Word (bez podpisu i pieczęci) oraz skan karty zgłoszenia z pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora szkoły przesłany pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@psmwagrowiec.com do dnia 24 stycznia 2020 roku.

harmonogram CEA